MÙA THU

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Video_13cailuongEnglish.flv Uoc_mo_xanh_2.swf Be_choi_trung_thu_3.swf Tuoi_Nguyen_cam_on_11.swf Ttttttt.swf 15.jpg Con_hay_doi_roi_se_biet1.flv Ed3141000302_10200747875151946_1171193138_n__Copy.jpg R.jpg CT_GL_TH.swf Mua_he.jpg Tam_su_nang_bu_ram.swf Hoc_vien_iNET_chuc_mung_8_3_HD__YouTube.flv Chuc_mung_832013.swf Doi_canh_tinh_yeu__Hoa_tau.swf 2.swf Chuc_mung_nam_moi_tet.swf HappyNewYear_2013.swf Happynewyear.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  DE B KIEM TRA HOA 8B TIET 59-8b

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:56' 04-04-2012
  Dung lượng: 46.5 KB
  Số lượt tải: 83
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Xi Măng KIỂM TRA
  Họ Tên:…………………………… Môn : Hoá 8 - Đề A
  Lớp :8B……… Thời Gian : 45 phút

  Điểm
  Lời phê của cô giáo
  
  A. Trắc nghiệm khách quan:
  * Khoanh tròn vào đáp án A, B, C và D đứng trước câu trả lời đúng
  Câu 1: Trong các nhóm chất sau. Nhóm chất nào gồm các chất là axit
  A. KMnO4, H2CO3, NaOH B. KClO3, HCl, NaCl
  C. HCl , CaCO3, H2SO4 D. H2SO4 , HCl, HNO3
  Câu 2: Để thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm bằng cách đẩy nước người ta dựa vào tính chất nào của Hiđro:
  A. Nhẹ hơn không khí B. Không tác dụng với nước
  C. Không tác dụng với không khí D. Nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước
  Câu 3: Cho các chất sau chất nào không tác dụng được với nước:
  A. Al B. CaO C. K D.SO3
  Câu 4: Loại chất làm quì tím chuyển màu xanh là:
  A. oxit B. axit C. bazơ D. muối
  Câu 5: Phương trình hoá học nào sau đây là đúng:
  a. 2H2O + 2Na 2NaOH + H2 b. 2H2O + Na 2NaOH + H2
  c. 2H2O + 2Na 2NaOH + H d. 2H2O + 2Na NaOH + H2
  Câu 6: Trong các nhóm chất sau. Nhóm chất nào gồm các chất là oxit bazơ:
  a. FeCl2, MgCO3, CuO, HNO3 b. Na2O, CuO, HgO, Al2O3
  c. HNO3, HCl, CuSO4, K2CO3 d. Al, SO3, H3PO4, BaCl2, NaOH
  B. Tự luận:
  Câu 1: (1đ) Hãy nêu phương pháp nhận biết 3 dung dịch đựng trong 3 lọ mất nhãn sau: Ba(OH)2, HCl, Na2SO4.
  Câu 2: (3đ) Hãy cho biết các chất sau thuộc loại hợp chất nào và gọi tên chúng:
  H2SO4 , NaHCO3 , Ca(OH)2 , ZnCl2 , HNO3, Al2(SO4)3
  Câu 3: (3đ) Cho 3,5 gam Zn tác dụng với dung dịch có chứa 7,1g HCl.
  a. Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra.
  b. Chất nào còn dư sau phản ứng và khối lượng là bao nhiêu gam.
  b. Tính thể tích khí (đktc) thu được sau phản ứng.
  c. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
  Cho biết Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5 ; O = 16
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Trường THCS Xi Măng KIỂM TRA
  Họ Tên:…………………………… Môn : Hoá 8 - Đề B
  Lớp :8B……… Thời Gian : 45 phút

  Điểm
  Lời phê của cô giáo
  
  A. Trắc nghiệm khách quan:
  * Khoanh tròn vào đáp án A, B, C và D đứng trước câu trả lời đúng
  Câu 1: Trong các nhóm chất sau. Nhóm chất nào gồm các chất là bazơ
  A Ba(OH)2, Ca(OH)2, NaOH B. KClO3, HCl, NaCl
  C. HCl , CaCO3, H2SO4 D. H2SO4 , HCl, HNO3
  Câu 2: Để thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm bằng cách đẩy không khí người ta dựa vào tính chất nào của Hiđro:
  A. Nhẹ hơn không khí B. Không tác dụng với nước
  C. Không tác dụng với không khí D. Nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước
  Câu 3: Cho các chất sau chất nào tác dụng được với nước:
  A. Al B. MgO C. Cu D.SO3
  Câu 4: Loại chất làm quì tím chuyển màu đỏ là:
  A. oxit B. axit C. bazơ D. muối
  Câu 5: Phương trình hoá học nào sau đây là đúng:
  a. 2H2O + 2Na 2NaOH + H2 b. 2H2O + Na 2NaOH + H2
  c. 2H2O + 2Na 2NaOH + H d. 2H2O + 2Na NaOH + H2
  Câu 6: Trong các nhóm chất sau. Nhóm chất nào gồm các chất là oxit axit:
  a. FeCl2, MgCO3, CuO, HNO3 b. Na2O, CuO, HgO, Al2O3
  c. HNO3, HCl, CuSO4, K2CO3 d. , SO3, P2O5,
  B. Tự luận:
  Câu 1: (1đ) Hãy nêu phương pháp nhận biết 3 dung dịch đựng trong 3 lọ mất nhãn sau: Ca(OH)2, HCl, Na Cl
   
  Gửi ý kiến