MÙA THU

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Video_13cailuongEnglish.flv Uoc_mo_xanh_2.swf Be_choi_trung_thu_3.swf Tuoi_Nguyen_cam_on_11.swf Ttttttt.swf 15.jpg Con_hay_doi_roi_se_biet1.flv Ed3141000302_10200747875151946_1171193138_n__Copy.jpg R.jpg CT_GL_TH.swf Mua_he.jpg Tam_su_nang_bu_ram.swf Hoc_vien_iNET_chuc_mung_8_3_HD__YouTube.flv Chuc_mung_832013.swf Doi_canh_tinh_yeu__Hoa_tau.swf 2.swf Chuc_mung_nam_moi_tet.swf HappyNewYear_2013.swf Happynewyear.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Phần BT ôn HSG lớp 9 môn sinh.NT72

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:21' 26-09-2012
  Dung lượng: 200.0 KB
  Số lượt tải: 509
  Số lượt thích: 0 người
  Bài tập phần NST
  1-Công thức xác định số lượng NST , số crômatít và số tâm động trong mỗi TB và trong từng kì của NST

  Kì trung gian
  Kì đầu
  Kì giữa
  Kì sau
  Kì cuối
  
  
  
  
  
  
  TB chưa tách
  TB đã tách
  
  Số NST
  2n
  2n
  2n
  2.2n
  2.2n
  2n
  
  Trạng thái NST
  Kép
  kép
  kép
  đơn
  đơn
  đơn
  
  Số crômatít
  2.2n
  2.2n
  2.2n
  0
  0
  0
  
  Số tâm động
  2n
  2n
  2n
  2.2n
  2.2n
  2n
  
  2-Tính số lần NP, số TB con được tạo ra, số NST môi trường cung cấp cho các TB NP , số NST có trong các TB con được tạo ra sau NP
  * Số lượng TB = Số NST : 2n
  Gọi x là số lần NP
  Thì 1 TB mẹ (2n) sau NP
  Tạo ra số TB con = 2x
  Số NST có trong TB con = 2x .2n
  Số NST môi trường cung cấp cho TB NP = (2x -1) .2n
  *Nếu có a TB mẹ (2n) đều tiến hành NP x lần = nhau thì
  Số TB con được tạo ra = a .2x
  Số NST có trong TB con = a . 2x .2n
  Số NST môi trường cung cấp cho TB NP = (2x -1)a .2n (đây là số NST mới hoàn toàn
  Bài tập :
  Bài 1 :
  ở 1 loài ruồi giấm , TB có bộ NST 2n = 8 thực hiện NP
  a- người ta đếm được có 160 NST ở dạng sợi mảnh ở 1 nhóm TB của ruồi giấm . nhóm TB ruồi giấm đó có bao nhiêu Tb
  b- Người ta đếm được có 240 NST kép đang co xoắn cực đại ở 1 nhóm TB khác của ruồi giấm . Nhóm TB ruồi giấm đó có bao nhiêu Tb và đang ở kì nào ?
  c- Người ta đếm được có 320 NST kép ở 1 nhóm TB khác của ruồi giấm . Nhóm TB ruồi giấm đó đang ở kì nào ? số lượng TB của nhóm là bao nhiêu ? Biết rằng diễn biến của các TB trong nhóm là giống nhau
  Bài làm :
  NST ở dạng sợi mảnh vậy nhóm TB này đang ở kì trung gian giữa 2 lần phân bào hoặc kì cuối trước khi phân chia TBC
  Nếu nhóm TB này đang ở kì trung gian trước khi NST nhân đôi thì số TB của nhóm là :
  160 : 8 = 20 TB
  - Nhóm TB này đang ở kì cuối trước khi phân chia TBC thì số TB của nhóm là :
  160 : (8x2) = 10 TB
  b- NST kép đang co xoắn cực đại vậy nhóm TB này đang ở kì giữa của quá trình NP .do đó số TB của nhóm là :
  240 : 8 = 30 TB
  c- Trong quá trình NP NST kép tồn tại ở kì đầu , kì giữa . Vậy số TB của nhóm là :
  320 : 8 = 40 TB
  Bài 2 :
  ở 1 TB dinh dưỡng của 1 loài người ta đếm được 2n = 26 NST đang tiến hành phân bào . hỏi
  a- ở kì đầu TB trên có bao nhiêu NST kép ? bao nhiêu crômatit ? bao nhiêu tâm động ?
  b- ở cuối kì sau TB trên có bao nhiêu NST đơn ? bao nhiêu tâm động
  Bài làm :
  Ở kì đầu TB trên có 26 NST kép
  26 x2 = 52 tâm động
  - 26 tâm động
  b- ở cuối kì sau TB trên có
  -26 x 2 = 52 NST đơn
  - 52 tâm động
  Bài 3 :
  1 loài SV có bộ NST 2n = 24 . 1 nhóm gồm 15 TB đang thực hiện quá trình NP liên tiếp 5 lần . Nếu quá trình NP diễn ra bình thường thì kết thúc 5 lần NP liên tiếp trên sẽ tạo ra :
  a- bao nhiêu TB con
  b- bao nhiêu NST
  Bài làm :
  Số TB con được tạo ra sau 5 lần NP liên tiếp :
  5 . 25 = 480 TB
  b- Số NST tạo ra sau 5 lần NP liên tiếp :
  480 x 24 = 11520 NST
  Bài 4 :
  1 TB sinh dưỡng của 1 loài SV đang thực hiện quá trình NP . Kết thúc quá trình NP người ta đếm thấy có 64 TB con và 2944 NST . Hỏi :
  TB trên đã tiến hành NP mấy đợt liên tiếp
  Bộ NST lưỡng bội của loài trên có bao nhiêu NST ? đó là loài nào ?
  Bài làm :
  Gọi x là số lần NP liên tiếp của TB trên ta có :
  2x = 64 vậy x = 6
  TB trên đã tiến hành NP liên tiếp 6 đợt
  Bộ NST lưỡng bội của loài trên có số NST là :
  2n = 2944 : 64 = 46 NST 2n = 46
  Đây là bộ NST của loài người
  Bài 4 :
   
  Gửi ý kiến