MÙA THU

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Video_13cailuongEnglish.flv Uoc_mo_xanh_2.swf Be_choi_trung_thu_3.swf Tuoi_Nguyen_cam_on_11.swf Ttttttt.swf 15.jpg Con_hay_doi_roi_se_biet1.flv Ed3141000302_10200747875151946_1171193138_n__Copy.jpg R.jpg CT_GL_TH.swf Mua_he.jpg Tam_su_nang_bu_ram.swf Hoc_vien_iNET_chuc_mung_8_3_HD__YouTube.flv Chuc_mung_832013.swf Doi_canh_tinh_yeu__Hoa_tau.swf 2.swf Chuc_mung_nam_moi_tet.swf HappyNewYear_2013.swf Happynewyear.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  chyên đề nhận biết các chất

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thu Hoa
  Ngày gửi: 14h:40' 30-07-2011
  Dung lượng: 101.0 KB
  Số lượt tải: 356
  Số lượt thích: 0 người


  Lí thuyết cơ bản về thuốc thử
  (áp dụng để phân biệt và nhận biết các chất)
  Stt
  Thuốc thử
  Dùng để nhận
  Hiện tượng
  
  1
  Quỳ tím
  - Axit
  - Bazơ tan
  Quỳ tím hoá đỏ
  Quỳ tím hoá xanh
  
  2
  Phenolphtalein
  (không màu)
  Bazơ tan
  Hoá màu hồng
  
  
  3
  
  Nước(H2O)
  
  - Các kim loại mạnh(Na, Ca, K, Ba)
  - Cácoxit của kim loại mạnh(Na2O, CaO, K2O, BaO)
  - P2O5
  - Các muối Na, K, - NO3
  
  ( H2 ((có khí không màu, bọt khí bay lên).Riêng Ca còn tạo dd đục Ca(OH)2
  ( Tan tạo dd làm quỳ tím hoá đỏ. Riêng CaO còn tạo dd đục Ca(OH)2
  - Tan tạo dd làm đỏ quỳ
  - Tan
  
  4
  dung dịch Kiềm
  - Kim loại Al, Zn
  - Muối Cu
  Tan + H2 bay lên
  Có kết tủa xanh lam Cu(OH)2
  
  5
  dung dịch axit
  - HCl, H2SO4
  - HNO3,
  H2SO4 đ, n
  - HCl


  - H2SO4
  - Muối = CO3, = SO3
  - Kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động của KL
  - Tan hầu hết KL kể cả Cu, Ag, Au( riêng Cu còn tạo muối đồng màu xanh)
  - MnO2( khi đun nóng)
  AgNO3
  CuO
  - Ba, BaO, Ba(OH)2, muối Ba
  Tan + có bọt khí CO2, SO2 bay lên
  Tan + H2 bay lên ( sủi bọt khí)
  Tan và có khí NO2,SO2 bay ra

  (Cl2 bay ra
  (AgCl kết tủa màu trắng sữa
  ( dd màu xanh
  (BaSO4 kết tủa trắng
  
  6
  Dung dịch muối
  BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(CH3COO)2
  AgNO3
  Pb(NO3)2
  
  Hợp chất có gốc = SO4
  Hợp chất có gốc - Cl
  Hợp chất có gốc =S
  
  (BaSO4 ( trắng
  ( AgCl ( trắng sữa
  (PbS ( đen
  
  
  Nhận biết các chất hữu cơ

  Stt
  Chất cần nhận biết
  Thuốc thử
  Hiện tượng
  
  
  CH4
  Khí Cl2
  Khí clo mất màu, khi có giấy quỳ tím tẩm ướt (đỏ
  
  
  C2H4
  Nước brom
  Mất màu vàng
  
  
  C2H2
  Nước brom
  Mất màu vàng
  
  
  Rượu etylic
  Na
  Sủi bọt khí không màu
  
  
  Axit axetic
  Quỳ tím, CaCO3
  Quỳ tím (đỏ, đá vôi tan và có bọt khí
  
  
  Glucozơ
  AgNO3 trong ddNH3
  Có bạc sáng bám vào thành ống nghiệm
  
  
  Tinh bột
  Iot
  Hồ tinh bột có xuất hiện màu xanh
  
  

  Nhận biết một số loại chất
  STT
  Chất cần nhận biết
  Thuốc thử
  Hiện tượng

  
  1
  Na, K( kim loại kiềm hoá trị 1)


  Ba(hoá trị 2)
  Ca(hoá trị 2)


  Al, Zn
  Phân biệt Al và Zn

  Các kim loại từ Mg (Pb
  Kim loại Cu
  +H2O
  Đốt cháy quan sát màu ngọn lửa

  +H2O
  +H2O
  Đốt cháy quan sát màu ngọn lửa

  + dd NaOH
  +HNO3 đặc nguội
  + ddHCl
  + HNO3 đặc
  + AgNO3
  ( tan + dd trong có khí H2 bay lên
  ( màu vàng(Na)
  ( màu tím (K)
  ( tan + dd trong có khí H2 bay lên
  (tan +dd đục + H2(
  ( màu lục (Ba)
  (màu đỏ(Ca)
  ( tan và có khí H2(
  (Al không phản ứng còn Zn có phản ứng và có khí bay lên

  ( tan và có H2(( riêng Pb có ( PbCl2 trắng)
  ( tan + dd màu xanh có khí bay lên
  ( tan có Ag trắng bám vào
  
  2
  S ( màu vàng)
  P( màu đỏ)
  C (màu đen)
  
   
  Gửi ý kiến