MÙA THU

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Video_13cailuongEnglish.flv Uoc_mo_xanh_2.swf Be_choi_trung_thu_3.swf Tuoi_Nguyen_cam_on_11.swf Ttttttt.swf 15.jpg Con_hay_doi_roi_se_biet1.flv Ed3141000302_10200747875151946_1171193138_n__Copy.jpg R.jpg CT_GL_TH.swf Mua_he.jpg Tam_su_nang_bu_ram.swf Hoc_vien_iNET_chuc_mung_8_3_HD__YouTube.flv Chuc_mung_832013.swf Doi_canh_tinh_yeu__Hoa_tau.swf 2.swf Chuc_mung_nam_moi_tet.swf HappyNewYear_2013.swf Happynewyear.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Kiểm tra học kỳ II hóa học 8-NT72

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:03' 10-04-2012
  Dung lượng: 54.5 KB
  Số lượt tải: 152
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Xi Măng Họ và tên: ………………………………………………Lớp
  Kiểm tra học kỳ II – Môn Hóa học - Đề A
  Điểm
  Lời phê của cô giáo

  
   I- Phần trắc nghiệm (4 điểm)
  Câu 1: (2 điểm)
  Chọn câu đúng trong các câu sau :
  1. Dãy chất làm đổi màu quỳ tím là :
  A) KOH ; NaCl ; CaCO3 C) MgO ; Cu(OH)2 ; KOH
  B) KOH ; Ca(OH)2 ; HCl D) KOH, Cu(OH)2 ; HCl
  2. Độ tan của muối ăn trong nước ở 25 oC là 36 g. Dung dịch muối ăn ở 25 oC là dung dịch bão hoà :
  A) có khối lượng là 136g B) có khối lượng là 126g
  C) có khối lượng là 146g D) có khối lượng là 156g
  Câu 2: (2 điểm)
  Nối các thí dụ ở cột (II) cho phù hợp với các khái niệm ở cột (I)
  Khái niệm (I)
  Thí dụ (II)
  
  A. Oxit
  B. Bazơ
  C. Axit
  D. Kiềm
  1. MgO ; CaO ; H2SO4
  2. SO3 ; CuO ; CO
  3. Ba(OH)2 ; Cu(OH)2 ; NaOH
  4. Ba(OH)2 ; NaOH ; KOH
  5. H2SO4 ; HNO3 ; HCl
  6. NaCl ; HCl ; H2CO3
  
  
  II- Phần tự luận (6 điểm).
  Câu 3: (2 điểm)
  Viết phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng sau :
  a) KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
  b) Fe + HCl FeCl2 + ?
  c) Cu + O2 ?
  d) H2 + O2 ?
  Câu 4: (4 điểm)
  Cho a g kim loại sắt phản ứng vừa đủ với 200 g dung dịch HCl 14,6%.
  a) Viết phương trình hoá học.
  b) Tính a.
  c) Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc.
  ( H = 1, Cl = 35,5 , Fe = 56)


  Trường THCS Xi Măng Họ và tên: ………………………………………………Lớp
  Kiểm tra học kỳ II – Môn Hóa học - Đề B
  Điểm
  Lời phê của cô giáo

  
   I- Phần trắc nghiệm (4 điểm)
  Câu 1: (2 điểm)
  Nối các thí dụ ở cột (II) cho phù hợp với các khái niệm ở cột (I).
  Khái niệm (I)
  Thí dụ (II)
  
  A) Phản ứng phân huỷ

  B) Phản ứng hoá hợp

  C) Phản ứng oxi hoá – khử
  1.CaO + H2O Ca(OH)2
  2.CaO + 2HCl CaCl2 + H2O
  3.2SO2 + O2 2SO3
  4.2Zn + O2 2ZnO
  5.KOH + HCl KCl + H2O
  6. 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O
  
   Câu 2: (2 điểm)
  Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau :
  1. Dãy công thức hoá học biểu diễn các axit là :
  A) H2SO4 ; Ca3(PO4)2 ; Mg(OH)2 B) HNO3 ; HCl ; CaCl2
  C) HCl ; H2SO4 ; HNO3 D) HNO3 ; NaCO3 ; Al2O3
  2. Dãy công thức hoá học biểu diễn các muối là :
  A) CaCl2 ; Ca3(PO4)2 ; KOH B) Ca3(PO4)2 ; Mg(OH)2 ; Ba(OH)2
  C) Na2CO3 ; CaCl2 ; SO3 D) CaCl2 ; Na2CO3 ; Ca3(PO4)2
  3. Dãy các công thức hoá học biểu diễn kiềm là:
  A) NaOH ; KOH ; Ba(OH)2 B) Mg(OH)2 ; NaOH ; KOH
  C) KOH ; CaCl2 ; HCl D) NaOH ; Ba(OH)2 ; HNO3
  II- Phần tự luận (6 điểm)
  Câu 3: (2 điểm)
  Chọn các chất thích hợp điền vào chỗ trống và viết phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng sau :
  KClO3 + …….
  H2O + ............. H2SO4
  H2O + .............. Ca(OH)2
  Na + .............. NaOH + H2
  Câu 4: (4 điểm)
  Cho 20 g SO3 hoà tan vào nước thu được 500 ml dung dịch axit H2SO4.
  a) Tính nồng độ mol của dung dịch.
  b
   
  Gửi ý kiến